Da Khawashy Da Khor Sara Zina Kawalo Sara nikah Senga Da pashto bayan pashto islamic bayan new 2017
Published: 4 months ago By: Pashto bayanat

By: Pashto bayanatPublished: 4 months ago

8, 616 views

22 Likes   6 Dislikes


Da Khawashy Da Khor Sara Zina Kawalo Sara nikah Senga Da pashto bayan pashto islamic bayan new 2017

TASO ZAMUNGA CHENNEL SUBSCRIBE KAI MUNG SARA NUR DA ISLAMI BAYANUNA DY DAIRE KHA KHA ALEMA DAI MUNG SARA
DA ISLAM AO SHARIAT HARA KHABERA KE MUNG SARA ZAMUNG A CHENNEL KE BAYAN SHATA DAY. LEHZA TASO TA KHAWAST DAY CHE ZAMUNG CHENNEL SUBSCRIBE KAI AOW KHAPAL DUSTANU TAM OWAYAI. ZAMUNG CHENNEL DA HAR KISMA ISLAMI DA MASIL PA BARA KE BAYAN SHAWAY DAY INSHALLAH STASO BA ZAMUNG CHENNEL KHAWAKH SHE.

youtube Link https://www.youtube.com/channel/UCsu-1fTV5T_Lkl1MfoBAtLA
website : http://afsaana.com/islamic
facebook page: https://web.facebook.com/PashtoIslami...
for more islamic video please subscribe my youtube channel or visit: afsaana.com
website : http://afsaana.com/islamic
facebook page: https://web.facebook.com/PashtoIslami...
for more islamic video please subscribe my youtube channel or visit: afsaana.com
پښتو بیانونه
پښتو تقریرونه
پښتو دیني سوال او جواب
سوالونه او جوابونه

Related Videos